Sheraton Grand Chennai Resort & Spa  Location : Chennai, Tamil Nadu